La chef Rubina Rovini premiata a Donna Impresa

Volto noto di Masterchef, Rubina Rovini sar